Media Interviews

26 ก.ย. 59 - "กูรูน้ำ ฟันธง ไทยไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54" รายการ เป็นเรื่อง-เป็นข่าว ทาง PPTV


26 ก.ย. 59: คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบจัดการน้ำ ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "กูรูน้ำ ฟันธง ไทยไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54" มั่นใจประเทศไทยไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ แบบ ปี พ.ศ.2554 ในรายการ เป็นเรื่อง-เป็นข่าว ทาง PPTV

> รับชมรายการ


23 ก.ย.59 - ขยายข่าว-ท่วม-ไม่ท่วม-ปีนี้!-TNN24


23 ก.ย. 59: คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ ท่วม-ไม่ท่วม-ปีนี้!- ในรายการขยายข่าว TNN24 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

 


22 ก.ย.59: สถานการณ์น้ำ ในรายการ Hardcore ข่าว ช่อง 5


22 ก.ย. 59: คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (หนึ่งในทีมกรุ๊ป) ให้สัมภาษณ์ประเด็น "สถานการณ์น้ำ" ในรายการ Hardcore ข่าว ช่อง 5

>รับชมรายการ


23 มิ.ย.59: "ทีมกรุ๊ปวิเคราะห์น้ำท่วม" เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3


23 มิ.ย.59: คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (หนึ่งในทีมกรุ๊ป) ให้สัมภาษณ์ประเด็น "ทีมกรุ๊ปวิเคราะห์น้ำท่วม" ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3

>รับชมรายการ


You are here