3 มิ.ย.60 : รายการเสิร์ฟข่าวเสาร์ ทาง Nation TV"

3 มิ.ย.60 : คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ "ทำไม? น้ำจึงท่วมกรุงเทพ" รายการเสิร์ฟข่าวเสาร์ ทาง Nation TV

> รับชมรายการ

You are here