29 ก.ค.60 "ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน"

29 ก.ค. 2560 คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน ทาง Springnews

รับชม "ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน-ตอนที่-1
"ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน-ตอนที่-2
"ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน-ตอนที่-3

You are here