31 กค. 60: "เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ""

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ" รายการคนหลังข่าว ทาง TNN24 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560


You are here