News

"อาเซียนกับประเทศคู่เจรจากระชับสายใย ไทย-อินเดีย”

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนมุ่งพัฒนาโดยมีมิตรประเทศที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ และมีผลประโยชน์ร่วมกันที่เรียกว่า “ประเทศคู่เจรจา” ทั้งหมด 9 ประเทศ อ่าน... "อาเซียนกับประเทศคู่เจรจากระชับสายใย ไทย-อินเดีย" โดย  ประดาป พิบูลสงคราม ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ระดมสมอง ฉบับวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560 หน้า 10

Read more

"บทบาทที่ปรึกษาบริหารโครงการกับการพัฒนาสนามบินเป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศในอาเซียน"

นโยบายและศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศไทย การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอำนาจซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นของประชากรในภูมิภาค อ่าน "บทบาทที่ปรึกษาบริหารโครงการกับการพัฒนาสนามบินเป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศในอาเซียน" โดย คุณไกรฤทธิ์ ฉายไธสง และ คุณไพบูลย์ หาญวัฒนานุกูล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์เปิดมุมมอง ฉบับวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2560 หน้า 10

Read more

"จับตาน้ำเข้า กทม.จะซ้ำรอยปี 54 หรือไม่ และนักวิชาการเตือนต้นพ.ย.พายุถล่มภาคใต้”

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น “จับตาน้ำเข้า กทม.จะซ้ำรอยปี 54 หรือไม่ และนักวิชาการเตือนต้นพ.ย.พายุถล่มภาคใต้” รายการเป็นเรื่องเป็นข่าว ทาง PPTV เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

Read more

"กทม. น้ำท่วมใหญ่" 

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "กทม.น้ำท่วมใหญ่" รายการเป็นเรื่องเป็นข่าว ทาง PPTV เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

Read more

"การพัฒนาโครงการแบบมิกซ์ยูส”

การพัฒนาแบบผสมผสานที่เรียกว่า “มิกซ์ยูส” (Mixed-Use) เป็นกรอบแนวคิดใหม่ในโครงการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โรงแรม และชอปปิ้งมอลล์ ที่นำเอาบริการสิ่งอำนวยความสะดวกมารวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน อ่าน  “การพัฒนาโครงการแบบมิกซ์ยูส” โดย คุณณภัสสร์ยา ธำรงสมบัติสกุล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์เปิดมุมมอง ฉบับวันจันทร์ที่ 9 - วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 หน้า 10

Read more

"TEAM GROUP Family day กิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปลา จังหวัดชลบุรี"

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมพนักงานทีมกรุ๊ป ร่วมปลูกปะการังและปล่อยลูกปลาฉลาม ณ กิจการการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาตรีโชคชัย ชูตระกูล พร้อมคณะวิทยากรจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more

You are here