News

"King of Water ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพัฒนาแหล่งน้ำ"

"หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้..." กระแสพระราชดำรัสนี้ พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความหมายชัดเจนถึงความสำคัญของน้ำต่อชีวิตและการยังชีพของผู้คน ทำให้ได้ตระหนักถึงความห่วงใยเกี่ยวกับ "น้ำ"  อ่าน "King Of Water ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพัฒนาแหล่งน้ำ" โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ทีมกรุ๊ป ที่ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 - 22 มกราคม 2560 หน้า 10

Read more

"ทีมกรุ๊ป รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้"

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับพนักงานทีมกรุ๊ป มอบเงิน จำนวน 187,620  บาท เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
คุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล ผู้อำนวยการ ฝ่ายแบรนด์และสื่อสารการตลาด ทีมกรุ๊ป ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ เป็นผู้แทนพนักงานในเครือทีมกรุ๊ปมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จำนวน 187,620 บาท  ผ่านสภากาชาดไทย โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้ รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย วันพุธที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา

Read more

16 ม.ค. 60 - "วิเคราะห์ผังเมืองและเสนอแนวทางแก้ปัญหาการระบายน้ำ"  

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "วิเคราะห์ผังเมืองและเสนอแนวทางแก้ปัญหาการระบายน้ำ" ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3

Read more

images/stories/poster/civil-Poster-110117.jpg หลักสูตร "เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่นที่ 2 (วิศวกรโยธา)"

เปิดรับสมัคร "เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่นที่ 2 (วิศวกรโยธา) รับวิศวกรโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

Read more

10 ม.ค. 60 - "สาหัส! วิกฤตน้ำทะลักใต้"

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ รายการคมชัดลึก ตอน สาหัส! วิกฤตน้ำทะลักใต้ ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV ช่อง 22

Read more

images/stories/poster/M&E-Poster-110117.jpgหลักสูตร "การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่นที่ 1 (วิศวกร M&E)"

เปิดรับสมัคร "การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่นที่ 1 (วิศวกร M&E) รับวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรขนส่งระบบราง ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

Read more

You are here