“เมืองการบิน: รูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนโลก”

ถ้าพัฒนาได้ประสบความสำเร็จ เมืองการบิน หรือ Aerotropolis จะเป็นแนวคิดที่พลิกรูปแบบการพัฒนาเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในทศวรรษหน้า อ่าน "เมืองการบิน: รูปแบบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนโลก" โดย ดร. จริยา บุณยะประภัศร ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 หน้า 17

Read more >

You are here