บริษัทในเครือทีมกรุ๊ป

ทีมกรุ๊ปที่ให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมมอบบริการคุณภาพแบบ One-Stop Service

TEAM Consulting Engineering and Management PCL. (TEAM GROUP) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย

ATT Consultants Co., Ltd. (ATT) บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งท่าเรือและสาธารณูปโภค

Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd.

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน

TEAM Construction Management Co., Ltd. (TEAM-CM) บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ครอบคลุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท เช่น อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน คอนโดมิเนียม รีสอร์ต โรงพยาบาล คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์บริการ และสาธารณูปโภคต่างๆ

SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ) บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบทางสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง

LTEAM SOLE Co., Ltd.
บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขาสิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในสปป.ลาว


You are here