รู้จักทีมกรุ๊ป

นับแต่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2521 ทีมกรุ๊ปได้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของบริษัทในเครือทีมกรุ๊ปทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ และบุคลากรมืออาชีพรวมกันกว่า 1,500 คน ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกระดับ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่าเกือบ 40 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน พร้อมให้บริการสมาร์ทเซอร์วิส ด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ เรามีผลงานเป็นที่ยอมรับกว่า 2,500 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อบริการคุณภาพ ประสบการณ์อันยาวนาน และความสามารถในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า วันนี้ ทีมกรุ๊ปจึงได้ยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยว เนื่องในประเทศไทยและเรายังมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคต่อไป

You are here