บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์

เจ้าของโครงการ : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์ เป็นหนึ่งในโครงการอาคารชุดพักอาศัยในชื่อ ไอดีโอ โมบิ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนประชาชื่นและถนนประชาราษฎร์สาย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย 661 ห้อง รวมพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 40,428 ตร.ม.เริ่มการก่อสร้างในปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการจัดทำราคากลาง จัดประกวดราคางานก่อสร้าง รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว

You are here