ออกแบบรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1. 2

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรภายในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ รองรับการเดินทางภายในเขตเมืองตามแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ไปตามแนวถนนวัฒนธรรม ออกสู่ถนนพระราม 9 ที่บริเวณหน้าที่ทำการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านแยกพระราม 9-ประดิษฐ์มนูธรรม แล้วเข้าสู่ถนนรามคำแหง ผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง ราชมังคลากีฬาสถานผ่านแยกลำสาลี แล้วเข้าสู่สถานีคลองบ้านม้าซึ่งเป็นสถานีใต้ดินสถานีสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถานียกระดับ ระยะทางรวมประมาณ 13 กม. 10 สถานี ซึ่งในส่วนของสัญญาก่อสร้างที่อยู่ใต้ดิน (สัญญา 1, 2) มีลักษณะสัญญาแบบ Design & Build

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อการประมูลงาน ถอดปริมาณ ออกแบบงานโครงสร้างใต้ดิน งานอุโมงค์ งานสถาปัตยกรรมงานไฟฟ้าและเครื่องกล และจัดทำแบบเพื่อการประมูลของสัญญา 1, 2 อีกทั้งหลังจาก ช.การช่าง ประมูลงานสัญญาที่ 1 และ 2 ได้ ทีมกรุ๊ปยังได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการออกแบบในช่วงการก่อสร้างของงานทั้งสองสัญญานี้ด้วย

You are here