การบริหารจัดการองค์กรและโครงการ

งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์

เจ้าของงาน: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 9 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 22 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย 844 ห้อง รวมพื้นที่ประมาณ 50,000 ตร.ม.

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดการโครงการ จัดทำราคากลาง จัดประกวดราคา รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม

งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง Ashton Residence 41

เจ้าของงาน: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้าง Ashton Residence 41 ซึ่งเป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องพัก 79 ห้อง และที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น สำหรับจอดรถยนต์ 160 คัน รวมพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 19,326.7 ตร.ม. อยู่บนถนนสุขุมวิท ซอย 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้สำเร็จตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของงาน: บริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัด

บริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัดมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจำนวน 2 อาคาร ภายในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลบนถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีลักษณะเป็นอาคารสูง 14 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งประกอบด้วยห้องพักผู้ป่วยใน 190 ห้อง ห้อง ICU 12 ห้อง และที่จอดรถสำหรับรถยนต์จำนวน 237 คัน รวมพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ หรือ 16,640 ตร.ม.

ทีมกรุ๊ปได้รับการมอบหมายให้จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ์ไว้

ริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างพลัม คอนโด แหลมฉบัง 2

เจ้าของงาน: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การก่อสร้างพลัม คอนโด แหลมฉบัง 2 เป็นหนึ่งในโครงการกลุ่ม “Plum Condo” ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยมีลักษณะเปน็ อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น ระบบ Fully Precast รวม 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัยประมาณ 378 ห้อง รวมพื้นที่ประมาณ 14,900 ตร.ม. มีที่ตั้งติดถนนเมืองใหม่กลาง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมา รวมถึงควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพ

You are here