การจัดการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ต้องการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สำหรับผลิตไอน้ำไว้ใช้ในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ภายในโครงการ โดยมีกำลังการผลิตไอน้ำ 248 ตันต่อชั่วโมง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 54 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 1,337.8 ตันต่อวัน ทีมกรุ๊ปได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ประสานงาน และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)

เจ้าของโครงการ : บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3) ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ขนาดพื้นที่ 27 ไร่ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางด้านพลังงานในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา การดำเนินงานจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผ่านท่อส่งก๊าซขนาด 12 นิ้ว ใช้น้ำจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะและน้ำที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น นำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนระบายให้สวนอุตสาหกรรมบำบัดและระบายออกสู่แหล่งน้ำภายนอก ไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 90 เมกะวัตต์ จะจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและใช้เองบางส่วน ขณะที่ไอน้ำความดันต่ำที่เกิดขึ้นภายหลังการผลิตไฟฟ้าจะจำหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติหงสาวดี

เจ้าของโครงการ : Japan NUS Co., Ltd.

โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติหงสาวดี ตั้งอยู่ห่างจากนครย่างกุ้งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 80 กม. มีพื้นที่ประมาณ 550 เฮกตาร์ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 12 ล้านคน/ปี มากกว่าสนามบินนานาชาตินครย่างกุ้งถึง 3 เท่า สนามบินแห่งนี้มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมโรงไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ประเทศเมียนมาร์

เจ้าของโครงการ : Dawei Power Company Ltd. (DPC) 

Dawei Power Company Ltd. วางแผนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ก๊าซและก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รวมกำลังการผลิต2016-09-13420 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่ชายฝั่ง รวมเนื้อที่ 37.19 เอเคอร์ ห่างจากทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม และแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

You are here