กิจกรรม

โครงการ“ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ”

"On the Path to Engineering Profession" มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ” แก่นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 42 คน ที่ให้ความสนใจวิชาชีพด้านวิศวกรรม โดย คุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ให้การต้อนรับ และ ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต Assistant Vice President บรรยายพิเศษหัวข้อ “เปิดโลกวิศวกร” โดยมีพี่ๆ พนักงานทีมกรุ๊ป ที่มีภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง

images/stories/csr/2018/180118-1-csr.JPGศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง

ทีมกรุ๊ป ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนนครสวรรค์ และศึกษาดูงานก่อสร้างทางรถไฟโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษา 2/2560 ในเขตจังหวัดนครนายก

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป และกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560” กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ แจกขนมของขวัญ ให้แก่น้องๆ นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน วัดท่าชัย วัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

อ่านเพิ่มเติม

ปันรักให้น้อง...ที่บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา

ทีมกรุ๊ป ครบรอบปีที่ 39 ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดยดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนเมนท์ จำกัด และกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะพนักงานจิตอาสาไปปันน้ำใจมอบเงินทุนสนับสนุน บริจาคสิ่งของ ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ และแวะเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ และนางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ภาพนี้เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพเยาวชนระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ให้กับนักเรียนโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย และจังหวัดนครสวรรค์ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวิชาวดี และโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม นับต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 โดยปี 2560 เป็นปีแรกที่บุตรพนักงานมีโอกาสสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าประกวดด้วย ภายใต้หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย ปันน้ำใจให้โอกาสทางการศึกษา”


ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สนับสนุนทุนการศึกษาปันน้ำใจให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก และนครสวรรค์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

อ่านเพิ่มเติม

You are here