Media Interviews

31 กค. 60: "เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ""

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ" รายการคนหลังข่าว ทาง TNN24 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

29 ก.ค.60 "ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน"

29 ก.ค. 2560 คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน ทาง Springnews

อ่านเพิ่มเติม

25 ก.ค.60 : วิเคราะห์สถานการณ์น้ำกับ “ทีมกรุ๊ป”

25 ก.ค. 2560 คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น วิเคราะห์สถานการณ์น้ำกับ ทีมกรุ๊ป” ทาง Springnews

อ่านเพิ่มเติม

3 มิ.ย.60 : รายการเสิร์ฟข่าวเสาร์ ทาง Nation TV"

3 มิ.ย.60 : คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ "ทำไม? น้ำจึงท่วมกรุงเทพ" รายการเสิร์ฟข่าวเสาร์ ทาง Nation TV

> รับชมรายการ

อ่านเพิ่มเติม

You are here