หลักสูตร "เทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา)"

รับวิศวกรโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2560 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 30 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

 • เรียนฟรีมีทุนการศึกษา
 • ระยะเวลาการอบรม 2 เดือน
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก TEAM GROUP
 • มีเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมหลักสูตร 36,000 บาท
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศ
 • มีงานรองรับหลังเรียนจบหลักสูตร
 • เงินเดือนเริ่มต้น 22,000 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • สัมภาษณ์ เดือนมีนาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เดือนเมษายน 2561
 • เริ่มอบรม เดือนมิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม (ดังแนบค่ะ)

- Poster
- ใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม  คุณเทียนศรี บางม่วงงาม และ คุณศุภรัตน์ รัศมิทัต สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี่ (IMT) 
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230 
Tel: +66 2 509 9000 กด1801-5 ต่อ 103-104  
Mobile: 061-420-5693 
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

You are here