พลังงาน


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทีมกรุ๊ปพร้อมสนับสนุนลูกค้าในการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน ทั้งพลังงานตามแบบ พลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ เรายังพร้อมช่วยลูกค้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

•    พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
-    พลังงานจากถ่านหิน
-    พลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

•    โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
    ด้านพลังงาน

-    โรงไฟฟ้า
-    สายส่ง
-    ปิโตรเลียมและท่อส่ง
-    สถานีสูบถ่าย
-    ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน
-    คลังน้ำมัน

•    การอนุรักษ์พลังงาน
-    การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน
-    การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
-    การบริหารจัดการพลังงาน


•    บริการที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ
    และการตรวจสอบทางวิศวกรรม

•    พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
-    ไฟฟ้าพลังน้ำ
-    ก๊าซชีวภาพ / ชีวมวล
-    พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
-    การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง
-    พลังงานจากของเสีย
-    พลังงานทางเลือกสำหรับการขนส่ง
-    พลังงานความร้อนร่วม


  • การเข้าร่วมโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน (BEAT 2010) ของโรงพยาบาลกรุงเทพ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • การตรวจสอบทางวิศวกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์: บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด
  • บริการที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวัตต์: บริษัท พิจิตร อกริพาวเวอร์ จำกัด
  • การศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม: บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชัน จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
  • การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดำเนินการระบบก๊าซชีวภาพ เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา: บริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชัน จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
  • ที่ปรึกษาออกแบบโครงการและบริหารจัดการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม ขนาด 10 เมกะวัตต์ และระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่รวม 600,000 ตารางเมตร: บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (2548-2551)
  • ที่ปรึกษาศึกษา วางแผน และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ (ระบบสาธารณูปโภค ผังเครื่องจักรโรงงานและเครื่องพิมพ์): โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย (2551-2553)
You are here