การคมนาคมและโลจิสติกส์


ทีมกรุ๊ปมุ่งพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ทางวิศวกรรมเพื่อสนองตอบความท้าทายด้านการจราจรและขนส่ง พร้อมทั้งช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในภาคการคมนาคม

•    ระบบขนส่งมวลชน
•    รถไฟ
•    ทางหลวงพิเศษ / ทางพิเศษ
•    ทางหลวง / ทางหลวงชนบท
•    สะพานและทางข้ามทางแยก

•    ท่าอากาศยาน
•    ท่าเรือ
•    วิศวกรรมจราจร
•    การบริหารจัดการโลจิสติกส์  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ควบคุมงานก่อสร้าง): บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ควบคุมงานก่อสร้าง): กรมทางหลวงชนบท
  • โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมและจัดเตรียมเอกสารการประมูล): การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสม): สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  • ระบบรถไฟทางคู่ในประเทศไทย ระยะที่ 1 (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น): สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  • โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด): การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - ลำลูกกา (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด): สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงบางปะอิน - นครราชสีมา (สำรวจและออกแบบรายละเอียด): กรมทางหลวง
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 ช่วงบางปะอิน - นครสวรรค์ (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น): กรมทางหลวง
You are here